Veiligheid

Bij spoorwegen komt veiligheid altijd op de eerste plaats. Daarom wordt ook door RailPartnerHolland zeer veel aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten van de SpoorStaafConditioneringsSystemen.

Bij veiligheid spelen diverse zaken een rol. Systemen van RailPartnerHolland brengen een frictiemiddel aan op de spoorstaaf. Dit middel mag op geen enkele manier invloed hebben op tractie, remweg of detectie. Uit divers onderzoek blijkt dat deze drie gegevens door het aanbrengen van het frictiemiddel van Rail Partner Holland worden geborgd. Tractie en remweg blijven onveranderd, maar nog belangrijker is de detectie.

Het gaat hier om het geleiden van elektrische stroompjes, die aangeven dat er een trein in aantocht is. De passerende assen brengen contact tot stand tussen de beide spoorstaven. Onder meer het beveiligingssysteem van de spoorwegen werkt met deze techniek. Het detectiemiddel mag dus op geen enkele manier 'isolerend' werken. Uit onderzoek van onder meer ProRail (afdeling treinbeveiliging) blijkt dat het frictiemiddel slechts in kleine hoeveelheden wordt aangebracht, en dat het geen enkele meetbare invloed heeft op de detectie. Dit onderzoek is op te vragen bij RailPartnerHolland.

De conclusie: de toepassing van SpoorStaafConditioneringsSystemen van RailPartnerHolland is volkomen veilig.

 

Downloads

Ons kwaliteitsmanagement-systeem is volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2004, VCA en BTR gecertificeerd. Tevens zijn wij gecertificeerd volgens de CO2 Prestatieladder Niveau 3 en Veiligheidsladder Trede 3.

Certificaat BTR (2004) [PDF, 5.6 MB] Certificaat CO2-Prestatieladder niveau 3 [PDF, 5.4 MB] Certificaat Veiligheidsladder Trede 3 [PDF, 321.4 kB] Certificaat NEN-EN-ISO 14001:2015 [PDF, 684.3 kB] Certificaat VCA* 2008/5.1 [PDF, 651.5 kB]

Social Media

LinkedIn

Video

RailPartnerHolland in beeld...

 
 
 
© 2019 Rail Partner Holland B.V. | Zinkerweg 13A | 5145 NL Waalwijk | Tel. +31 (0)416 321 515
^
 
Geluidsoverlast door spoorwegen: rail partner holland biedt een beproefde oplossing!