TAO-kanjer uitgereikt in Zwolle aan RPH

De "TAO-kanjer van de maand" wordt door ProRail uitgereikt aan mensen die een significante bijdrage hebben geleverd aan het reduceren van treindienst aantastende onregelmatigheden (TAO).

Rail Partner Holland (RPH) is voor ProRail de leverancier van het SpoorStaafConditioneringsSysteem (SSCS). Met dit systeem wordt in de krappe bogen een middel op de rails gespoten waardoor het gepiep van de wielen op de rails in deze bogen tot het minimum beperkt wordt. Dit gebeurt om aan de geldende milieuvergunning te voldoen.

Ervaring heeft geleerd dat dit ‘conditioneringsmiddel' er eveneens voor zorgt dat er minder ijzerslijpsel ontstaat, wat op het emplacement Zwolle één van de regelmatig terugkerende oorzaak van TAO's is.

Omdat TAO-reductie één van de speerpunten van ProRail is heeft RPH van het tracéteam Zwolle de opdracht ontvangen om in aanvulling op het bestaande plan van de afdeling Veiligheid en Compliance een aantal aanvullende systemen met prioriteit te plaatsen. Albert Lanjouw heeft als assistent Tracémanager alle betrokkenen gestimuleerd om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. In dit geval is er binnen de termijn van twee weken een uitzonderlijke prestatie neergezet.

Als je Albert vraagt wie er verder bij betrokken waren krijg je inzicht wat er allemaal nodig is om werkzaamheden te kunnen verrichten aan het spoor en hoeveel mensen betrokken zijn bij de voorbereidingen daarvan.

  • Infra Beschikbaarheidsplanning zorgt voor treinvrije periodes (TVP) en werkplekbeveiligingsinstructies (WBI's)
  • V&D helpt mee vanuit hun bepalende rol in het TVP-proces
  • CRC heeft benodigd aanvullend materiaal geleverd vanuit de 'voorraad'
  • Projecten heeft de projectscope aangepast.
  • Inspecteurs van het tracéteam hebben een belangrijke signalerende rol gehad in de probleemstelling en geholpen de pijnpunten in Zwolle in kaart te brengen.
  • Vanuit Techniek & Analyse is data aangeleverd voor de nodige analyses,
  • Veiligheid en Compliance heeft zich zeer flexibel opgesteld om de aanvullende scope mogelijk te maken terwijl zijn primaire belang in de geluidreductie zat en niet in de TAO-reductie.
  • Ook de aannemer heeft een substantiële bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de oplossing.

Het programma TAO-reductie vindt deze actie een TAO-kanjer waard. Daarom heeft Arjen Nakken als lid van het Regieteam van dit programma deze wisseltrofee uitgereikt aan een aantal vertegenwoordigers van dit project. Waarbij alle andere betrokkenen zich hierdoor eveneens in het zonnetje gezet mogen voelen.

(Bron: Intranet ProRail)

terug

 

Downloads

Ons kwaliteitsmanagement-systeem is volgens de NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2004, VCA en BTR gecertificeerd. Tevens zijn wij gecertificeerd volgens de CO2 Prestatieladder Niveau 3 en Veiligheidsladder Trede 3.

Certificaat BTR (2004) [PDF, 5.6 MB] Certificaat CO2-Prestatieladder niveau 3 [PDF, 5.4 MB] Certificaat Veiligheidsladder Trede 3 [PDF, 321.4 kB] Certificaat NEN-EN-ISO 14001:2015 [PDF, 684.3 kB] Certificaat VCA* 2008/5.1 [PDF, 651.5 kB]

Social Media

LinkedIn

Video

RailPartnerHolland in beeld...

 
 
 
© 2019 Rail Partner Holland B.V. | Zinkerweg 13A | 5145 NL Waalwijk | Tel. +31 (0)416 321 515
^
 
Geluidsoverlast door spoorwegen: rail partner holland biedt een beproefde oplossing!